Νηπιαγωγείο 5 - 6 ετών

Για αυτόνομα ανεξάρτητα παιδιά, που αγαπούν να μαθαίνουν και να εξελίσσονται

Νηπιαγωγείο 5 - 6 ετών
Σφαιρική και ολόπλευρη ανάπτυξη

Σφαιρική και ολόπλευρη ανάπτυξη

Η προσχολική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση και το περιβάλλον γύρω τους.

Το πρόγραμμά μας είναι επιστημονικά διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε – όχι μόνο να εξελίσσει περαιτέρω τις γλωσσικές, αριθμητικές, μαθηματικές και εικαστικές ικανότητες και δεξιότητές τους – αλλά να δημιουργεί τις πλέον κατάλληλες συνθήκες για τη σφαιρική και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών – σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.

Μέθοδος Project: Τα παιδάκια μαθαίνουν βιωματικά

Στον Ροδόκηπο, η μαθησιακή διαδικασία εφαρμόζεται με την καινοτόμο μέθοδο Project. Τα θέματα προσεγγίζονται διαθεματικά συνδυάζοντας μαθησιακές περιοχές και επιλέγονται με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας και το ενδιαφέρον των παιδιών.

Tα παιδάκια εμπλέκονται δυναμικά στην προσέγγιση των θεμάτων. Συμμετέχουν, συνεργάζονται, ανταλλάσουν απόψεις, εκφράζουν τις ιδέες τους, εκτελούν πειράματα, ενώ η ανάπτυξη των θεμάτων εμπλουτίζεται με ποικίλες δραστηριότητες, βιωματικά παιχνίδια και εκδρομές. Έτσι, τα παιδάκια μαθαίνουν μέσα από τη δράση και την απόκτηση βιωμάτων, ενώ παραμένουν χαρούμενα, με ζωηρό ενδιαφέρον και θετική στάση καθημερινά.

Μέθοδος Project: Τα παιδάκια μαθαίνουν βιωματικά
Περιβάλλον. Αειφορία. Ανθρωπισμός.

Περιβάλλον. Αειφορία. Ανθρωπισμός.

Τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την αειφορία και τον ανθρωπισμό, βοηθούν τα μικρά παιδιά να αναπτύξουν την αναγκαία περιβαλλοντική, οικολογική και κοινωνική συνείδηση. Για το λόγο αυτό, τα θέματα αυτά έχουν εξέχουσα θέση στον Ροδόκηπό μας.

Με αγάπη, εξειδικευμένη γνώση και ιδιαίτερη φροντίδα για το κάθε παιδάκι, δημιουργούμε ένα ιδιαίτερα θετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη ισορροπημένων και χαρούμενων παιδιών, με αυτοπεποίθηση, ψυχική δύναμη, κίνητρα για προσπάθεια, και υψηλή συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη.

  • Περιβάλλον
  • Αειφόρος ανάπτυξη
  • Δημοκρατία
  • Ανθρώπινα δικαιώματα
  • Διαφορετικότητα
  • Σύνδεση παιχνιδιού και μάθησης
  • Κοινωνική συνείδηση
  • Διαχείριση συναισθημάτων
  • Καλλιέργεια κριτικής ικανότητας
  • Σχολική ετοιμότητα
Παίζω. Δρω. Συμμετέχω. Προσπαθώ. Συνεργάζομαι. Μαθαίνω. Εξελίσσομαι. Με τη νηπιαγωγό μου και τους φίλους μου παρέα .

Ο Ροδούλης μας λειτουργεί αυτόνομα.

Αγαπά να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Θέλεις να μάθεις πώς;

 

Γνωρίστε μας

ΕΣΠΑ